Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika Gothaer – pomożemy wybrać najlepszą pod względem ceny i jakości produkt z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika Gothaer – kalkulator składki ocp

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCP

W ramach ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całe lub częściowe uszkodzenie czyli utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Dodatkowo ochroną mogą być otoczone:

• niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe• koszty, które transportowiec poniósł by zmniejszyć rozmiary szkody albo udaremniać jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu czy też jego magazynowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:

• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych,

• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• straty powstałe w czasie przewozu towarów zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Przepisy dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego. Prawo jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego produktów, od miejsca zamieszkania o ile lokalizacja nadania przesyłki i miejsce dostawy znajdują się w różnych państwach i chociaż jeden z nich jest państwem jaki dołączył do konwencji.

Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP czyli oc przewoźnika Gothaer poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia zakresów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju niebezpieczeństwa są wyłączone z zakresu głównego ubezpieczenia. Zwykle wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w wyniku rozboju i rabunku transportu materiałów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Jako agencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede w zasadzie w których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione.

Standardowo polisy włączają również większość kluczowych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego najczęściej najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.

5.00 avg. rating (99% score) - 1472 votes