Czy oc przewoźnika jest potrzebnym ubezpieczeniem

Firmy transportowe  oraz przewoźnicy od dawna mogą skorzystać z propozycji ubezpieczenia OCP inaczej mówiąc OC przewoźnika Gothaer, przygotowanej razem z Gothaer i Etapia Ubezpieczenia. Oferta  uwzględnia szeroki limit ochrony, wysokie sumy ubezpieczenia, gwarancyjne i składkę na bardzo konkurencyjnych stawkach. Sprawdź naszą ofertę na OCP przewoźnika krajowego i międzynarodowego. Oferujemy również ubezpieczenie kabotażowe a także oc przewoźnika dla busa czyli samochodu poniżej 3,5 t

Gothaer oc przewoźnika

Sam oblicz ubezpieczenie OC przewoźnika w Gothaer

​​

Propozycja OCP dla firm transportowych  – szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Konstrukcja naszych propozycji pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, by maksymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedstawieniem produktów z reguły dokonujemy weryfikacji ryzyka, jaka polega na scharakteryzowaniu prawdopodobnych zagrożeń w oparciu o pozyskane dokumenty i faktory. Szacujemy także dotychczasowe polisy pod kątem pokrycia niebezpieczeństw występujących w firmie przewoźnika. Po wewnętrznym audycie opisujemy klientom nasze sugestie.​

Przedkładane przez nas ubezpieczenie OCP zawiera w standardzie:
·    przesyłki towarowe różne, w tym  towary powiększonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, smartfony, artykuły procentowe i  tytoniowe, medykamenty, opony, części i podzespoły samochodowe, auta i  motocykle oraz towary niebezpieczne,
·    szkody zaistniałe na terytorium Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wybranego wariantu,
·    szkody zaistniałe podczas przewozu przez podwykonawców bez wymogu wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce w następstwie rozboju i złodziejstwa z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe mające miejsce poza parkingami chronionymi,
·    szkody finansowe mające miejsce w wyniku opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszta poniesione w bezpośrednim związku z przewozem artykułu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do poleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczenia w razie deficytu ważności badania technicznego pojazdu, jeśli jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dodatkowe (np. wyeliminowania pozostałości po zdarzeniu, wywozu, magazynowania, utylizacji, uprzątnięcia miejsca szkody).

Zakres ochrony może także obejmować szkody:

·    powstałe w rezultacie rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez krętaczy, którym spedytor zleci przewóz produktów,
·    mające miejsce na skutek przekazania materiałów osobie nieuprawnionej,
·    szkody zaistniałe wskutek utraty towaru w rezultacie oszustwa przeprowadzonego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe w następstwie zepsucia albo zaboru towaru przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe na skutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upełnomocnione organy takie jak policja, straż graniczną lub urząd celny,
·    powstałe podczas załadunku albo rozładunku, jeżeli transportowiec był zobligowany do wykonania przytoczonych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie państw UE a także Niemiec

Istnieje opcja poszerzenia polisy ubezpieczeniowej o transporty kabotażowe pełnione w rejonach UE oraz Niemiec. na wymogach uwzględniających podobną protekcję jak w ubezpieczeniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

5.00 avg. rating (99% score) - 7899 votes