Ubezpieczenie jachtów

ubezpieczenie jachtówOdpoczynek na wodzie  to wspaniała przygoda. Sport ten należy uprawiać odpowiedzialnie i z głową sprawdzać warunki pogodowe planować trasę. Nie przewidzisz jednak wszystkiego dlatego przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych. Ubezpieczenie jachtów przygotowaliśmy dla właścicieli oraz armatorów ale i także użytkowników  jachtów  żaglowych motorowych zarejestrowane i dopuszczone do pływania po naszych i europejskich wodach śródlądowych. Ubezpieczenie dotyczy również sprzętu wodnego desek windsurfingowych, kajaków, rowerów wodnych.

ZAKRES OCHRONY

 •  Ubezpieczenie jachtów śródlądowych od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (Casco)
 • Ubezpieczenie OC użytkownika jachtu śródlądowego
 • Ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi
 1. zawierane na podstawie OWU Jachtów Śródlądowych zatwierdzonych uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 95/08 z dnia 24.09.2008r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy spółki w treści OWU i Taryf.
 •  Ubezpieczenie NNW członków załogi – zawierane na podstawie OWU następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi jachtów śródlądowych zatwierdzonych uchwałą Zarządu PTU S.A. nr 117/08 z dnia 18.12.2008r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A. nr 86/12 z dnia 20.07.2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy spółki w treści OWU i Taryf.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia w ramach pakietu mogą być :

 • 1) jachty żaglowe, żaglowo – motorowe i motorowe od utraty uszkodzeń i zniszczeń (CASCO) o wartości do 400 000,00 zł (od 250 000,00 zł do 400 000,00 zł za zgodą Gothaer TU S.A.) z zastosowaniem aneksu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pakietu,
 • odpowiedzialność cywilna deliktowa użytkownika jachtu,
 • mienie osobiste członków załogi jachtu,
 • NNW członków załogi jachtu.

 OKRES UBEZPIECZENIA:

Jachty śródlądowe ubezpieczamy na 12 miesięcy
SUMA UBEZPIECZENIA, SUMA GWARANCYJNA

 • w ubezpieczeniu Casco ustalana:zgodnie z OWU, która powinna odpowiadać wartości rynkowej dla osób fizycznych lub wartości księgowej brutto albo wartości księgowej netto dla podmiotów gospodarczych,

dla wyposażenia uzupełniającego dla:

 • jachtów, w których jest ono fabrycznie zamontowane przez producenta danej jednostki – zgodnie ze specyfikacją;
 • jachtów, w których jest ono zamontowane przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy, do wyboru przez Ubezpieczającego, w jednym z poniższych wariantów:

 wariant I – 5 000,00 zł,

wariant II – 10 000,00 zł,

 

 • w ubezpieczeniu OC użytkownika suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50 000,00 zł;
 • możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej do wys.100 000,00 zł; 150 000,00 i 200 000,00 zł,
 • w ubezpieczeniu mienia osobistego członków załogi wynosi: 1 000 zł na jednego członka załogi; liczba członków załogi jachtu śródlądowego musi być zgodna z liczbą członków załogi określoną w dokumentach rejestracyjnych jachtu śródlądowego,
 • w ubezpieczeniu NNW członków załogi jachtu wynosi: 10 000 zł na jednego członka załogi.
3.50 avg. rating (77% score) - 2 votes