Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe dają całkowitą ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi wariantami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.Kupujący ma również możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla fir, którzy transportują produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Ubezpieczenie to włącza mienie, które jest wożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w konsekwencji zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na dodatek majątek może być ubezpieczone zarówno od szkód powstałych w czasie załadunku bądź rozładunku.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes